Försäkringsjobb

Varje år gör vi ca. 200 försäkringsjobb. Allt ifrån inbrotts-, vatten- till större brandskador.
Vi tar ett helhetsgrepp på din skada och gör allt från rivning och avfuktning till samordning och återställande.
Vi har avtal med Länsförsäkringar, IF och Brunskogs Försäkringsbolag.