Renovering

Dags att riv en bärande vägg och bygga större kök? Eller ska din verksamhet expandera och behöver fler kontor? Många gånger kan en ombyggnation av befintliga lokaler räcka och du slipper stora kostnader jämfört med en tillbyggnad.