Markarbeten

Vi ser det som en stor fördel att vi kan sköta markarbetet själva med vår egen grävmaskin. Det kan vara allt från grundläggning för byggnation till markberedning för altan eller plattläggning.